RESOLUCIÓN BECA PROGRAMA DE PRÁCTICAS EN EMPRESA PARA ALUMNOS DA UDC EN NAVANTIA, S.A.

De acordo coa acta da Comisión de Selección, publícase esta resolución:
O 11 de setembro do 2023, publicouse na páxina web da Universidade da Coruña convocatoria para o Programa de prácticas en empresa para o alumnado da UDC en Navantia SA.

  1. A Comisión de Selección reuniuse por correo-e os días 22 e 23 de setembro de 2023.
  2. A Comisión de Selección estivo formada polos/as seguintes membros:
    Marco Antonio Campo Cabana, profesor responsable de prácticas externas da Escola Politécnica de Enxeñaría, presidente
    Ana Álvarez García, directora da Cátedra Cosme Álvarez de los Ríos, vogal
    Rocío Arias Vázquez, secretaria da Vicerreitoría do Campus de Ferrol e Responsabilidade Social, secretaria

Trala valoración da documentación que se presentou, a Comisión de Selección decide adxudicar a praza ao candidato coa maior nota no expediente:
JOSÉ BAAMONDE GONZÁLEZ

jQuery(function($) { $('select').on('change', function() { var url = $(this).val(); if (url) { window.location = url; } return false; }); }); function surfto(form) { var myindex=form.dest.selectedIndex window.open(form.dest.options[myindex].value,"_top","""); }