CONVOCATORIA BECA PROGRAMA DE PRÁCTICAS EN EMPRESA PARA ALUMNOS DA UDC EN NAVANTIA, S.A.

A empresa NAVANTIA, S.A., no marco do convenio asinado coa Universidade da Coruña o 3 de decembro de 2014, oferta 1 praza para a realización de prácticas académicas externas curriculares e extracurriculares.


OBXECTIVOS
Os obxectivos que se perseguen son:
• Colaborar coa Cátedra Cosme Álvarez de los Ríos.
• Adquirir e mellorar as competencias profesionais, así como outras competencias transversais (versatilidade, capacidade de adaptación e de comunicación, autonomía persoal, toma de decisións, traballo en equipo…).

Prazo de solicitude: ata o 22 de setembro de 2023

jQuery(function($) { $('select').on('change', function() { var url = $(this).val(); if (url) { window.location = url; } return false; }); }); function surfto(form) { var myindex=form.dest.selectedIndex window.open(form.dest.options[myindex].value,"_top","""); }